Presentation av fåren

Några av tackorna på sommarbetet med Livia närmast

Tackorna

Genbanken startade med fyra unga tackor hösten 2019 och utökades med två vuxna tackor hösten 2020. Flocken har med åren och avelsarbetet blivit större.

Rävstas Moa

Född 20 april 2019 hos G2453

Mor: Bälla

Far: Lussegärdets Evert

Moa är lite reserverad men tillgiven när man har fått hennes förtroende. Omsorgsfull mamma och värnar om alla flockmedlemmer, går emellan vid bråk.

Lamm 2021:
Magna & Mattis

Lamm 2022:
Matteus & Magnificat

Färdiganvänd i avel


Rävstas Livia

Född 24 april 2019 hos G2453

Mor: Sjöhagens Nala

Far: Lussegärdets Evert

Livia är halvsyster med Moa och är Hallands mest fotograferade får. Hon tycker om att stå i centrum och få uppmärksamhet.

Lamm 2021:
Edvard

Lamm 2022:
Lind & Linnè

Lamm 2023:

Olivia & Lager

Lussegärdets Hedda

Född 6 maj 2019 hos G581

Mor: Lussegärdets Julia

Far: Lussegärdets Lars-Olof

Hedda är den mest sociala tackan, även med obekanta. Hennes härstamning är lite mer ursprunglig, med mormorsmor från G40 och farmorsmor från G22.

Lamm 2021:
Helga

Lamm 2022:
Hassel & Hilda

Lamm 2023:

Hedvig & Helmer 

Lussegärdets Hilma

Född 6 maj 2019 hos G581

Mor: Lussegärdets Julia

Far: Lussegärdets Lars-Olof

Hilma är Heddas tvillingsyster. Hon är lite mer bestämd och tar gärna initiativ ute på betet. 

Lamm 2021:
Gösta

Lamm 2022:
Hilding & Hanna

Färdiganvänd i avel

Stättareds Astrid

Född 18 april 2018 hos G942

Mor: Daga

Far: G22-14201

Astrid är en järnlady som leder flocken med både hjärna och hjärta. Hon är nyfiken och påhittig.

Lamm 2021:
Augusta

Inget lamm 2022

Lamm 2023:

Albertina & Arvid 

Stättareds Märta

Född 16 april 2018 hos G942

Mor: Emelie

Far: G22-14201

Märta är blyg och svår att komma nära men med lite tid och tålamod övervinner man hennes skepticism. 

Inget lamm 2021

Lamm 2022:
Magne & Mattei

Lamm 2023:

  Malva & Magnolia

Stenstorps Magna

Född 29 mars 2021

Mor: Rävstas Moa

Far: Ullbodens Oskar

Magna är lik sin mamma Moa, lite försiktig men vill gärna vara nära när hon vågar.

Lamm 2023:

Maja & Max

Stenstorps Helga

Född 1 april 2021

Mor: Lussegärdets Hedda

Far: Lussegärdets Elov

Helga är dotter till Hedda, och är mycket tillgiven och social i alla lägen.

Inget lamm 2023


Stenstorps Augusta

Född 9 maj 2021

Mor: Stättareds Astrid

Far: Lussegärdets Elov

Astrids dotter Augusta är mycket kavat och nyfiken. Hon tar självklart sin plats i flocken.

Lamm 2023:

Akleja & Ask 

Stenstorps Hanna

Född 17 mars 2022

Mor: Hilma

Far: Vide

Hanna är en kopia av  Hilma. Hon är lite reserverad och håller sig fortfarande nära sin mor.

Stenstorps Hilda

Född 3 april 2022

Mor: Hedda

Far: Vide

Hilda är social och har en mycket fin mörkbrun färg.

Baggarna

Genbanken har för avsikt att hålla en till två avelsbaggar med intressanta gener. För största möjliga genetiska variation på lammen byts baggarna ut vid behov. 

Tidigare avelsbaggar

Stenstorps Magne

Född 27 mars 2022

Mor: Stättareds Märta

Far: Vide

Magne var en stilig kille och liksom sin far lugn och snäll. Användes i avel 2022 och är pappa till Maja, Max, Hedvig och Helmer. 

Färdiganvänd i avel

Vide

Född 10 maj 2021 hos G812

Mor: Vette

Far: Olof

Vide är en snäll och lugn kille. Hans foundernära härstamning från G60 ger honom en väldigt viktig roll för avelsarbetet i genbanken. Han användes i avel 2021 och 2022 och är pappa till Hanna, Hilding, Lind, Linnè, Hassel, Magnificat, Matteus, Magne och Mattei, samt Olivia, Lager, Malva, Magnolia, Akleja, Ask, Albertina och Arvid.

Färdiganvänd i avel

Ullbodens Oskar

Född 14 mars 2019 hos G2283

Mor: Oksana

Far: G2079-18002

Oskar var en bestämd herre med mycket egen vilja. Han användes i avel 2020 och är pappa till Mattis, Magna och Gösta.

Färdiganvänd i avel.

Lussegärdets Elov

Född 13 maj 2020 hos G581

Mor: Lussegärdets Alva

Far: Lussegärdets Hampus


      Elov var en väldigt snäll och gosig bagge. 

Han användes i avel 2020 och är pappa till Edvard, Helga och Augusta.

Såldes våren 2021 till annan besättning.