Fåraherden

Fåraherden på Stenstorp 23 heter Mårten Nordhall och har ett brinnande intresse för Värmlandsfår. Gården Stenstorp ligger ca 1 mil utanför Varberg i Halland. Får har sedan barnsben varit av en dröm och blev verklighet hösten 2019 då jag köpte mina första 4 tacklamm och 1 kastrerad bagge. 


Varför det blev just Värmlandsfår var för att jag fick syn på ett får för många år sedan som var vackert ljusbrun och ägaren sa att han trodde det var en blandning där Värmlandsfår ingick. När tankarna att skaffa egna får växte sig starkare så fanns det bara en självklar ras när jag kollat närmare på olika raser. Att de sedan var en Svensk lantras, allmogefår och genbank gjorde det ännu mer självklart och spännande. 

Tankar om avel

Vid valet att skaffa den första baggen så utgick jag bara utifrån färg och utseende. Därefter har intresset för Värmlandsfårens ursprung ökat och nu har jag även lagt till ” Viktiga och intressanta gener” i mina kriterier för aveln här på Stenstorp 23. 


Tacklinjerna har bland annat gener från Nordens ark G22 och från Jan Englunds besättning G40. Baggen som köptes in 2021 har bland annat sina gener från Tiskaretjärn G60 med två founders i sin mors genbanksintyg. G22, G40 samt G60 var de första besättningarna som fick köpa får direkt av Bengt Sonesson på 90-talet.