Värmlandsfåren
på Stenstorp 23

Välkommen till ”Värmlandsfåren på Stenstorp 23”, genbank 2714.

Värmlandsfår i genbank sedan hösten 2019.

Värmlandsfår är en ras av allmogefår som har sitt ursprung i äldre typ av skogsfår från Värmland. Ursprungsbesättningen fanns hos Bengt Sonesson och upptäcktes våren 1990 av Lars Englund, hushållningskonsulent från Orsa. Besättningen bestod då av ca 100 djur som "såg ut lite hur som helst" där baggarna hade ståtliga horn. Detta blev inledningen till projektet "Horngumse" som gick ut på att söka efter ursprungliga nordiska får med hornbärande gumsar/baggar. Från Bengt Sonessons stora besättning i Stöllet spreds Värmlandsfåren till andra utvalda gårdar, bland annat Nordens Ark G22 och Tiskartjärn G60. När Sonesson minskade ner antalet får 1993 såldes några av dessa till Jan Englund G40 och Roger Strömborg. 


Värmlandsfåren är mindre i storlek jämfört med dagens produktionsfår och varierar i utseende idag med många olika färger och teckningar. I sitt ursprung hade rasen mer rena färger bruna, svarta, vita och grå. Rasen bevaras i genbank sedan 1997.

Avsikten med genbank är att bevara fåren så ursprungliga som möjligt.


Mer information om Värmlandsfår finns här: Föreningen Svenska Allmogefårs hemsida